May 26 2011

Uachtarán Mheiricea in Éirinn

Published by at 9:06 pm under Uncategorized and tagged: ,

Tháinig Barack Obama uachtarán Mheiricea ar chuairt go hÉirinn agus cé nach raibh sé anseo ach ar feadh lae ba mhór an ócáid í. Cuireadh fáilte mhór chroíúil roimhe agus is cinnte gur bhain sé taitneamh as an tréimhse gearr a chaith sé anseo. Bhlas sé pionta Guinness i Muine Gall i gCo. Uibh Fháilí agus bhí an-chraic aige le muintir na háite. Thug sé óráid spreagúil agus corraitheach do mhuintir na hÉireann i bhFaiche an Choláiste i mBaile Átha Cliath. Mhol sé an ionspioráid a thug an tír bheag seo do thír chomh mór le Meiricea. Rinne sé tagairt do chruachás eacnamaíochta na tíre ach bhí sé cinnte go sárófaí iad má chloímid leis an mana “Is féidir linn!”

*Pictiúr ó www.nuacht24.com

Comments Off on Uachtarán Mheiricea in Éirinn
Comments are closed at this time.