Mar 29 2011

Tubaiste sa tSeapáin

Published by at 1:57 pm under Uncategorized

Tharla tubaiste uafásach sa tSeapáin ar an 11 Márta nuair a bhuail crith talún agus súnámaí oirthear na tíre dé hAoine. De réir na figiúirí tá deich míle marbh agus tá na mílte fágtha gan dídean sa tír. Meastar go bhfuil luach 170 billiún dollar de dhamáiste déanta don tír cheana féin. Rinneadh damáiste ollmhór don ghléasra núicléach Fukushima ag an am agus agus tá imní mhór faoin ngléasra anois agus an bhagairt núicléach tá ag baint leis. Tá tréaniarrachtaí ar bun ag innealtóirí tubaiste núicléach a sheachaint. Tá siad ag iarraidh na himoibreoirí ag an ngléasra a fhuarú. Bogadh ochtó míle duine as an réigiún ina bhfuil an stáisiún núicléach. Tuairscítear anois áfach go bhfuil eisilteach núicléach tar éis sní isteach sa thalamh máguaird.

Comments Off on Tubaiste sa tSeapáin
Comments are closed at this time.